Hem

Hellmans

är ett företag som arbetar med utbildning av kuskar, utveckling och tillverkning av redskap och utrustning för arbetshästar. Utför olika köruppdrag efter kundernas önskemål.

Detta med syfte att visa att denna gamla miljövänliga kraft kombinerad med modern teknik är ett bra komplement till dagens alla maskiner.